ES biudžeto deficitas sumažėjo, tačiau skolos išaugo, rašo “Eurostatas”

No Comments
Kruizai

Iš visų 28 ES valstybių narių biudžeto deficitas 2012 vidurkis nukrito iki 3,9% bendrojo vidaus produkto (BVP), pagal išleistas spalio 21, “Eurostatas”. 2011 į 28 ES valstybių narių biudžeto deficitas buvo lygus 4,4% BVP.

17 valstybių narių euro zonos biudžeto deficitas buvo šiek tiek mažesnė, 3,7% BVP, o tai yra 0,5% BVP mažesnis nei 2011 metais.

Tačiau centrinės valdžios skola ir toliau augo pernai – euro zonos dydis siekė 90,6% BVP, o visų ES valstybių narių centrinės valdžios skolos iš viso už 2012 siekė 85,1% BVP, savo tinklalapyje paskelbė pranešimą spaudai, nurodydama “Eurostat”.

Remiantis duomenimis, mažo biudžeto deficitas pernai kilo Latvija gretimos šalys – Estija ir Švedija, kur viešosios išlaidos nusveria pajamos buvo tik 0,2% BVP. Jų išlaidas su pajamomis bandė subalansuoti, pavyzdžiui, Liuksemburge ir Bulgarijoje, kur biudžeto deficitas pasiekė 0,6% BVP ir 0,8% BVP valstybes. Didžiausia Europos ekonomika – Vokietija – pernai buvo 0,1%, biudžetas buvo perteklinis.

Mastrichto kriterijai deficito riba – 3% BVP – 2012th viršijamos daugelyje šalių. Visų pirma, Ispanijos biudžeto deficitas siekė 10,6% BVP, Graikijoje – 9% BVP, Airijoje – 8,2% BVP, o Portugalija ir Kipras – 6,4% BVP.

2012 metais mažiausia centrinės valdžios skola buvo Estijoje – jis siekė tik 9,8% BVP.

Keturiolika ES šalių pernai viršijo Mastrichto kriterijus centrinės valdžios skolos riba – 60% BVP. Blogiausia padėtis yra Graikijoje, kur valdžios sektoriaus skola sudarė 156,9% BVP, ir Italijoje, kur 127% BVP sukaupta aukštą valstybės skolos. Nuo graikai ir italai artėja prie Portugalijos ir nuoma – Portugalijos centrinės valdžios skola pernai pasiekė 124,1%, o Airijos vyriausybė gavo 117,4% įsiskolinimo ir BVP.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>